Therapie & Coaching

Voor volwassen kinderen van een narcistische ouder

Voor (ex) partners van een narcist

Coaching voor volwassen kinderen van een narcistische ouder.

Ik heb een coaching traject en stappenplan ontwikkeld speciaal voor volwassen kinderen van een narcistische ouder. Het doel van dit coaching programma is ondersteuning en handvatten bieden aan mensen die zijn opgegroeid in een narcistische gezinssituatie.

Coaching en Therapie voor (ex) partners van een narcist.

 

Als kind van een narcistische moeder, had je niet echt een moeder.

Een narcistische moeder is niet echt een moeder. Dat wil zeggen, ze moedert niet over haar kinderen zoals een “normale ” moeder en ze heeft weinig tot geen compassie met ze.

De voorwaardelijke liefde die ze haar kinderen laat zien is alleen aanwezig als haar kinderen doen wat zij van ze verwacht. Het gaat eigenlijk altijd alleen maar over haar en nooit over haar kinderen of andere mensen in haar leven.

Alles wat haar kinderen doen is een reflectie van haar. Er wordt van ze verwacht dat ze kleine perfecte versies van haarzelf zijn en dat ze kunnen raden wat de moeder nodig heeft en verwacht.

Wanneer is het ooit goed genoeg?

Zelfs de kleinste fout wordt door de narcistische moeder vaak gezien als een aanval  en kan kritiek, veroordeling of erger nog, een narcistische woede uitlokken.

Als je wel iets goed doet dan is hier vaak maar weinig erkenning voor of ze reageert op een ongepaste manier. Soms prijst ze het goede gedrag, maar schrijft ze dit succes zonder problemen op haar eigen conto omdat het niet anders kan dan dat dit komt door haar geweldige ouderschap.

Je kunt het eigenlijk nóóit echt goed doen omdat het altijd alleen maar over haar gaat.

Onveilige thuissituatie

Een kind is van nature kwetsbaar en heeft behoefte aan bescherming, maar het kind van een narcistische moeder kent helaas maar weinig bescherming.

Er is vaak sprake van gevoelens van angst en boosheid bij het kind. Een hele natuurlijke reactie op de ongezonde en niet verzorgende en beschermende opvoeding van de moeder. Alleen leert het kind al vroeg dat er geen ruimte is voor deze gevoelens als het emotioneel wil kunnen overleven.

Er wordt vaak al op zeer jonge leeftijd van het kind verwacht dat het zich gedraagt als een volwassene.

Een narcistische moeder is niet consequent.

Er is nooit duidelijkheid wanneer iets wel of niet goed is. Wat de ene keer goed is, kan de volgende keer helemaal fout zijn en andersom. Dit komt omdat er sprake is van volstrekte willekeur. De behoeften van de narcistische moeder veranderen al naar gelang de situatie, haar stemming, of wie er bijvoorbeeld in de buurt is om indruk op te maken en haar verwachtingen van haar kinderen veranderen mee, alleen weet het kind dit meestal niet. Een onveilige en verwarrende situatie.

Narcistische gedragingen

Een narcistische moeder manipuleert haar kinderen, liegt tegen ze, vergelijkt ze met elkaar, met iemand anders of met zichzelf, speelt ze tegen elkaar uit, concurreert met ze (vooral met de dochters) en labelt haar kinderen (je bent, lui, dik, dom, onbezonnen enz….) Bovendien maakt ze dat haar kinderen  aan hun eigen verstand gaan twijfelen, door bijvoorbeeld dingen te ontkennen die wel gebeurd zijn (gaslighting). Alles is geoorloofd om haar zin te krijgen.

Dit maakt dat opgroeien onder een narcistische moeder zéér onveilig voelt voor een kind.

Geen eigen ik

Bij een narcistische moeder is er voor haar kinderen weinig tot geen ruimte voor hun eigen gevoelens, verlangens en ontwikkeling, alles draait altijd om de gevoelens en verlangens van de moeder, dus helaas heeft de dochter van een narcistische moeder niet geleerd om zelfvertrouwen op te bouwen en grenzen te hebben of duidelijker gezegd, een eigen ik te ontwikkelen.

Genoeg over jou, laten we het over mij hebben!

Narcisme komt in vele gradaties en vormen voor, maar één ding hebben alle narcistische moeders met elkaar gemeen. De gave om ervoor te zorgen dat het altijd over haar gaat.

Hieronder een praktijkvoorbeeld:

Cindy staat op het punt van bevallen. Cindy heeft al eerder aangegeven dat ze deze bijzondere gebeurtenis samen met haar man wil beleven. Haar moeder vindt dit niet leuk maar heeft het er niet meer over gehad. Op het moment dat Cindy in het ziekenhuis is om te bevallen duikt haar moeder ineens op op de afdeling. In tranen.

De emoties zijn niet van de lucht. Haar moeder snikt waar het verplegend personeel bij is, dat ze toch maar één dochter heeft dat zij toch degene is die Cindy het leven heeft geschonken, hoe Cindy toch zo ongevoelig kan zijn en haar er niet bij wil hebben. Cindy en haar man voelen zich volslagen ongemakkelijk bij zoveel vragende blikken die ze krijgen van het verplegend personeel en andere patiënten, bovendien heeft Cindy wel wat anders aan haar hoofd, ze is tenslotte aan het bevallen. Om de rust te laten wederkeren is Cindy’s moeder bij de bevalling aanwezig ondanks dat Cindy uitdrukkelijk had aangegeven dat ze dit niet wilde.

Kinderen zijn perfecte toeschouwers

Elk gesprek, elke gelegenheid moet over de narcistische moeder gaan en zo niet, dan reageert ze op ongepaste en ongemakkelijke manieren, zoals in het bovenstaande voorbeeld.

Kinderen zijn perfecte toeschouwers en hangen aan hun moeders lippen. Ze hebben haar nodig om te overleven. Zij is de moeder maar eigenlijk zijn het de kinderen die voor de moeder zorgen.

Ze voeden haar ego en ze zorgen dat ze altijd krijgt wat ze nodig heeft. De moeder geeft weinig terug, tenzij zij daar zelf van profiteert.

Problemen van dochters in het dagelijks leven

Veel volwassen dochters van narcistische moeders kampen met heel wat problemen in het dagelijks leven. Vaak zijn dit vrouwen die zichzelf altijd wegcijferen, vooral heel goed voor anderen zorgen, precies aanvoelen wat iedereen nodig heeft, behalve zijzelf.

Er is meestal sprake van een laag zelfbeeld, gebrek aan zelfvertrouwen en moeite hebben met de eigen grenzen. Sterker nog, een dochter van een narcistische vrouw kent vaak haar eigen grenzen of behoeften helemaal niet. Een narcistische moeder gaat áltijd over de grenzen van haar kinderen heen, en heeft weinig tot geen oog voor hun behoeften, omdat ze haar kinderen als een verlengstuk van zichzelf ziet.

De dochters hebben zich nooit goed genoeg gevoeld en vaak zijn ze hun hele leven bezig om anderen te bewijzen dat ze wél goed genoeg zijn, maar hoeveel bevestiging ze ook krijgen, het is nooit genoeg.

Veel lichamelijke en geestelijke klachten die voorkomen bij slachtoffers van narcistisch misbruik zijn:

 • Angsten
 • Faalangst
 • Paniek
 • Depressies
 • Slaapproblemen
 • Eetstoornissen (anorexia,boulimia, binge-eating)
 • Migraine (hoofdpijnklachten)
 • Prikkelbare darm
 • Verslavingen (verdoven)
 • Onbegrepen pijnklachten
 • Automutilatie (zelfbeschadiging)
 • Suïcidaliteit (gedachten aan/ neiging tot zelfdoding)
 • Chronische vermoeidheid
 • Overgevoeligheid voor prikkels (licht, geluid, drukte)

Coaching

Speciaal voor de volwassen dochters van narcistische moeders heb ik een stappenplan ontwikkeld om met de gevolgen van narcistische mishandeling om te leren gaan. Deze coaching wordt helemaal op maat gemaakt naar jouw persoonlijke situatie. Samen zullen we eerst kijken naar jouw specifieke behoeften en aan de hand daarvan jouw persoonlijke coachingsplan inrichten.

Voor vragen over dit onderwerp, meer informatie of een gratis adviesgesprek,

neem contact op via onderstaand formulier onder vermelding van het onderwerp “narcisme” en ik neem contact met je op.

 

Je kunt je ook aanmelden voor de Psychodynamische lotgenotengroep narcisme. Voor meer informatie hierover kijk op Psychodynamische lotgenotengroep narcisme.

Wat is narcisme en de narcistische persoonlijkheidsstoornis (NPS)?

De narcistische persoonlijkheidsstoornis (NPS) is een persoonlijkheidsstoornis die wordt gekenmerkt door een overdreven gevoel van eigenwaarde, een sterke behoefte aan bewondering en een laag inlevingsvermogen. De stoornis kan worden gezien als de pathologische vorm van narcisme. Naar schatting lijdt 0,7-1% van de bevolking aan NPS. De aandoening komt in meerderheid voor bij mannen (50-75% volgens het DSM-IV).

Narcisme

narcistische moeder

Kanmerken van NPS

Personen die lijden aan een NPS kunnen in eerste instantie overkomen als charmant. Tevens kunnen ze zich interessant voordoen en zodoende kunnen ze op normale wijze relaties aangaan. Maar na verloop van tijd blijkt hun egocentrisme doorgaans een ernstig obstakel. Niet zelden eisen ze een voorkeursbehandeling. Als ze die niet krijgen, voelen ze zich snel gekrenkt of ondergewaardeerd en hierdoor zijn ze gevoelig voor een depressie. Anderzijds kan hun kwetsbaarheid ook tot woedeaanvallen leiden. Het leven met iemand met een narcistische persoonlijkheidsstoornis is meestal zwaar. Hun stoornis heeft een grote impact op de personen in hun directe omgeving. Iemand met een narcistische persoonlijkheidsstoornis is voortdurend op zoek naar aandacht. Die aandacht houdt zijn broze zelfbeeld in stand en zij is van levensbelang voor de persoon. Om die aandacht te krijgen, kwetst de persoon al gauw de mensen die het dichtst bij hem staan, zoals de partner en kinderen. De basis van NPS wordt in de jeugd of vroege volwassenheid gelegd. Vaak wordt de oorzaak gelegd bij misbruik of trauma's in de vroege jeugd, mogelijk veroorzaakt door de ouders, andere invloedrijke volwassenen of leeftijdsgenoten. In dit kader kan NPS worden gezien als een verdedigingsmechanisme dat op gevoelens van minderwaardigheid is gebaseerd.

Meer informatie

Voor vragen, informatie of een gratis oriënterend gesprek, neem contact op via onderstaand formulier onder vermelding van het onderwerp "narcisme"