Privacyverklaring  

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?
Bloementuintjes Coaching & Support kan op twee manieren persoonsgegevens over u verwerken. Enerzijds wanneer u gebruikt maakt van haar website. Anderzijds wanneer u zelf contact opneemt via bijvoorbeeld e-mail of het contactformulier.

Bloementuintjes Coaching & Support verwerkt de volgende persoonsgegevens:
• Uw voor- en achternaam
• Uw adresgegevens
• Uw contactgegevens (telefoonnummer en e-mailadres)
• Gegevens over de mentale en fysieke gesteldheid van een deelnemer.

Waarom worden mijn persoonsgegevens verwerkt?
In het kader van de uitvoering van de dienstverlening zijn de bovengenoemde persoonsgegevens essentieel.

Hoe lang bewaart Bloementuintjes Coaching & Support mijn persoonsgegevens?
Bloementuintjes Coaching & Support bewaart uw gegevens zolang dit redelijkerwijs gevergd kan worden in het kader van de uitvoering van de overeenkomst en eventuele vervolgopdrachten. Indien er geen sprake is van een overeenkomst zullen de persoonsgegevens niet langer bewaard worden dan strikt noodzakelijk met een maximum van een jaar.

Waarom deelt Bloementuintjes Coaching & Support mijn persoonsgegevens met derden?
In het kader van het uitvoeren van haar diensten kan het voorkomen dat Bloementuintjes Coaching & Support de persoonsgegevens met derden deelt. Dit gebeurt in de volgende gevallen:

 • Wanneer het delen van de persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst. In sommige gevallen kunnen uw persoonsgegevens worden verstrekt aan een derde in het buitenland. Bijvoorbeeld wanneer u bankiert bij een bank buiten Nederland.
 • Een aantal verwerkingen is door Bloementuintjes Coaching & Support uitbesteed aan bewerkers zoals ICT- en softwareleveranciers. Deze bewerkers hebben toegang tot de persoonsgegevens in de systemen van Bloementuintjes Coaching & Support
 • Wanneer het delen van persoonsgegevens voortvloeit uit een wettelijke verplichting.

Hoe beveiligt Bloementuintjes Coaching & Support mijn persoonsgegevens?
Bloementuintjes Coaching & Support neemt de beveiliging van persoonsgegevens zeer serieus en neemt in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving passende maatregelen om te voorkomen dat er ongeautoriseerd gebruik/misbruik kan worden gemaakt van de persoonsgegevens.

Hoe behandelt Bloementuintjes Coaching & Support de gegevens van kinderen?
Informatie over kinderen wordt uitsluitend verwerkt met toestemming van een ouder/voogd.

Hoe kan ik mijn persoonsgegevens beheren?
U heeft altijd het recht om uw persoonsgegevens op te vragen, te corrigeren of te verwijderen. Los van voorgaande heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 Wie is verantwoordelijk voor het verwerken van mijn persoonsgegevens?
In Bloementuintjes Coaching & Support is verantwoordelijk voor het verwerken van de persoonsgegevens op de website.

Wijzigingen van de privacyverklaring
Bloementuintjes Coaching & Support heeft het recht om deze privacyverklaring te wijzigen. Om goed op te hoogte te blijven van de manier waarom we met uw persoonsgegevens omgaan is het raadzaam om deze verklaring regelmatig te raadplegen.

Bezoekersgegevens:

Op de website Bloementuintjes Coaching & Support worden de bezoekgegevens, waaronder jouw IP-adres en activiteiten op de website bijgehouden. Kijk onder het kopje “Cookie” van dit document voor meer informatie over het gebruik van persoonsgegevens op de website.

Cookies

Voor het aanbieden van diensten en/of (online) producten maakt Bloementuintjes Coaching & Support op de website gebruik van diverse soorten cookies.
Een cookie is een klein tekstbestandje dat door de website wordt meegestuurd en door jouw browser op randapparatuur (computer, tablet, etc.) wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan jou als bezoeker herkennen, telkens als je de website bezoekt.
In je internetbrowser kan je cookies altijd buiten werking stellen, zonder dat dit vergaande gevolgen heeft voor het gebruik van de website. Echter kan het gebeuren dat bepaalde onderdelen van de website minder of niet meer toegankelijk voor je zijn. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.
Voor meer informatie over cookies verwijs ik je naar de website van Veilig Internetten: klik hier

Bloementuintjes Coaching & Support maakt gebruik van de volgende cookies:

 • Functionele cookies, die benodigd zijn voor een goede werking van de website.
 • We maken gebruik van cookies voor webanalyse service (zoals Google Analytics). Via deze cookies krijgt Bloementuintjes Coaching & Support inzage in het bezoek aan de website. Het gaat om informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen op de website, etc. Met deze informatie kan Bloementuintjes Coaching & Support de informatie op de website beter afstemmen op de behoeften van de websitebezoekers.
  Privacybeleid Google:klik hier
  Privacybeleid Google Analytics: klik hier
 • Om het zo gemakkelijk mogelijk te maken om de content van de Bloementuintjes Coaching & Support website te delen via social media, bied ik op diverse pagina’s en bij diverse content, social media buttons. Dit betreft social media, zoals Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, Pinterest, etc.
  Deze cookies zijn alleen van toepassing indien je gebruik maakt van de betreffende social media en gebruik maakt van de buttons.
  Voor meer informatie over de privacy m.b.t. de diverse social media verwijs ik je naar de privacy verklaringen van de desbetreffende social media kanalen.